Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemobrss has a deprecated constructor in /www/cdpgs_www/cdpgs/plugins/system/obrss/obrss.php on line 16
Natura Silesiae Superioris - CDPGŚ
PDF

Natura Silesiae Superioris

Agnieszka Wower | aktualizacja: 12 sierpień 2016


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

NaturaSS

Rocznik naukowy ukazujący się od 1997 roku. Wydawnictwo przeznaczone jest do publikacji wyników badań i studiów przyrody ożywionej i nieożywionej Górnego Śląska, dokumentujących jej bogactwo i różnorodność, straty, zmiany i zagrożenia oraz strukturę i funkcjonowanie w aspektach jej ochrony i kształtowania. Wszystkie numery rocznika zostały digitalizowane i udostępnione w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 
 
 

 

 

Tom 1 (1997)
 • Babczyńska-Sendek B., Andrzejczuk I. 1997. Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. w okolicach Tarnowskich Gór, s. 33-42.
 • Kędzior S. 1997. Warunki naturalne występowania metanu w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, s. 71-78.
 • Ograbek Z. 1997. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego (Ciconia ciconia L.) w gminach północno-wschodniej części województwa katowickiego w roku 1997, s. 57-69.
 • Parusel J. B. 1997. Sprawozdanie z działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 1994-1997, s. 79-86.
 • Spałek K. 1997. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w województwie opolskim, s. 17-32.
 • Spałek K. 1997. Nowe stanowisko Corallorhiza trifida Châtel. (Orchidaceae) koło Ligoty Dolnej na Chełmie (Wyżyna Śląska), s. 13-15.
 • Stebel. A. 1997. Mszaki rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach (Wyżyna Śląska), s. 5-12.
 • Szafraniec S., Szołtys H. 1997. Materiały do poznania występowania chrząszczy (Coleoptera) kambio- i ksylobiontycznych w rezerwatach przyrody województwa katowickiego, s. 43-55.
Tom 2 (1998)
 • Hebda G. 1998. Pierwsze stanowisko Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835) (Insecta: Heteroptera) na Górnym Śląsku, s. 81-84.
 • Kasza H., Krzyżanek E., Pistelok F. 1998. Kierunkowe zmiany makrofauny dennej w zeutrofizowanym i o zmiennej termice wody zbiorniku zaporowym po redukcji dopływu nutrientów, s. 95-104.
 • Kącki Z., Dajdok Z. 1998. Rozmieszczenie Leucoium vernum L. w województwie opolskim, s. 17-21.
 • Melke A., Szafraniec S., Szołtys H. 1998. Saproksyliczne kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) rezerwatów przyrody województwa katowickiego, s. 73-79.
 • Nowak T. 1998. Chronione i zagrożone regionalnie gatunki roślin naczyniowych we wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska), s. 5-15.
 • Spałek K., Nowak A. 1998. Geastrum triplex Jungh. (Lycoperdales) na Śląsku Opolskim, s. 23-25.
 • Starmach J., Kasza H. 1998. Ichtiofauna wodociągowego zbiornika w Goczałkowicach i jej rola w ochronie jakości wody, s. 85-93.
 • Stebel A. 1998. Mszaki rezerwatu przyrody „Żubrowisko” w Kotlinie Oświęcimskiej, s. 51-61.
 • Stebel A. 1998. Mszaki zabytkowego parku zamkowego w Głogówku (Kotlina Raciborska), s. 63-71.
 • Stebel A. M. 1998. W sprawie ochrony roślinności nieleśnej w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie), s. 27-50.
Tom 3 (1999)
 • Fiedor M. 1999. Storczyk blady Orchis pallens L. na Pogórzu Cieszyńskim – aktualizacja danych dotyczących rozmieszczenia, zasobów i ekologii, s. 5-13.
 • Kasza H. 1999. Antropopresja a trofia wody w zbiornikach zaporowych Śląska, s. 97-105.
 • Rostański K., Orczewska A. 1999. O występowaniu nienormalnych form liści u Anemone nemorosa L. na południu Polski, s. 21-25.
 • Spałek K. 1999. Locality of Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. (Orchidaceae) near Kamień Śląski in the Silesian Upland, s. 15-19.
 • Stebel A. M. 1999. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Cz. I. Zbiorowiska wodne i szuwarowe, s. 37-59.
 • Stebel A. 1999. Mszaki projektowanego rezerwatu przyrody „Głębokie Doły” na Wyżynie Śląskiej, s. 27-35.
 • Szafraniec S., Szołtys H., Melke A. 1999. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w wybranych projektowanych rezerwatach przyrody byłego województwa katowickiego, s. 77-86.
 • Wika S., Błońska A., Turula G. 1999. Zarośla śródpolne Płaskowyżu Twardowickiego, s. 61-75.
 • Woźniak P. 1999. Pyskowice – mało znane miejsce występowania szczątków kostnych nosorożca włochatego, s. 87-95.
Tom 4 (2000)
 • Bernacki L., Gumieniak A. 2000. Obfite występowanie gółki długoostrogowej Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. (Orchidaceae) w rejonie Chrzanowa na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, s. 15-22.
 • Blaik T. 2000. Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 (Lepidoptera, Geometridae) – nowy dla fauny Sudetów Polskich gatunek miernikowca, s. 93-96.
 • Bula R., Nowak T. 2000. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.) w zbiorowiskach łąkowych na Wyżynie Śląskiej, s. 45-56.
 • Czylok A., Stanek J. 2000. Stanowisko omiega górskiego Doronicum austriacum Jacq. w Katowicach, s. 5-7.
 • Leśniański G. 2000. Lichens protected by law in the northern and central part of Opole Silesia (Śląsk Opolski). I. Epiphytic lichens distribution, s.75-92.
 • Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2000. Materiały do rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych na Śląsku Opolskim, s. 23-30.
 • Nowak T. 2000. Charakterystyka geobotaniczna wschodniej części Garbu Tarnogórskiego. Cz. 1. Historia badań, charakterystyka terenu oraz statystyka flory roślin naczyniowych na tle flor sąsiadujących mezoregionów Wyżyny Śląskiej, s. 31-44.
 • Stebel  A. M., Stebel  A. 2000. W sprawie ochrony stanowiska żłobika koralowego Corallorhiza trifida oraz innych rzadkich roślin w Wodzisławiu Śląskim (Płaskowyż Rybnicki), s. 9-13.
 • Stebel A. 2000. Mszaki projektowanego rezerwatu przyrody „Blachówka” w Bytomiu (Wyżyna Śląska), s. 67-73.
 • Stebel A. 2000. Mszaki projektowanego rezerwatu przyrody „Las Dąbrowa” na Wyżynie Śląskiej, s. 57-66.
Tom 5 (2001)
 • Dajdok Z., Kącki Z. 2001. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. 1. Flora roślin naczyniowych, s. 5-16.
 • Hebda G., Nowak A. 2001. Trzy nowe stanowiska szczeżui wielkiej Anodonta cygnea (L. 1758) (Mollusca: Bivalvia)  na Śląsku Opolskim, s. 49-51.
 • Kuśka A. 2001. Ryjkowce (Coleoptera: Rhynchitidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae) terenów kserotermicznych Górnego Śląska, s. 61-77.
 • Lis B., Danielczok-Demska T. 2001. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Górny Śląsk), s. 53-59.
 • Nowak A., Spałek K. 2001. Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia, s. 17-20.
 • Stebel A. M.  2001. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Cz. II. Zbiorowiska ruderalne, s. 33-48.
 • Stebel A. Plášek V. 2001. Dicranoweisia cirrata and Orthodicranum tauricum (Musci) in the Polish and Czech part of Upper Silesia – distribution and ecology, s. 21-31.
Tom 5 (2001) suplement
 • Jędrzejczyk M., Rostański A. 2001. Hałda pocynkowa – siedlisko introdukowanych taksonów Viola guestphalica Nauenb. i Viola calaminaria (Ging.) Lej., s. 45-54.
 • Pasierbiński A., Rostański A. 2001. Zróżnicowanie flory naczyniowej zwałowisk pogórniczych zlokalizowanych na terenach leśnych aglomeracji katowickiej, s. 19-31.
 • Rostański A., Kapa D. 2001. Flora naczyniowa terenów silnie skażonych cynkiem i ołowiem na przykładzie zwałowisk poprzemysłowych ZGH „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu, s. 33-43.
 • Rostański A., Zhukov S. 2001. Comparison of the flora of mining spoil heaps of Upper Silesia (Poland) and Donetsk coal district (Ukraine), s. 67-77.
 • Tokarska-Guzik B., Rostański A. 2001. Możliwości i ograniczenia przyrodniczego zagospodarowania terenów poprzemysłowych, s. 5-17.
 • Woźniak G., Rostański A. 2001. Chamaenerion palustre Scop. as a frequent apophyte in plant communities of post-industrial waste sites, s. 55-66.
Tom 6 (2002)
 • Bielańska Grajner I. 2002. Planktonowe wrotki (Rotifera) zbiornika zaporowego w Kozłowej Górze (Górny Śląsk), s. 115-120.
 • Blaik T., Majer D. 2002. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków miernikowców (Lepidoptera, Geometridae) stwierdzonych na Śląsku Opolskim, s. 121-123.
 • Buchalik M. 2002. Chronione, zagrożone regionalnie i rzadkie gatunki roślin naczyniowych w gminie Kietrz, s. 5-22.
 • Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Szata roślinna rezerwatu „Smolnik” w Dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. II. Zbiorowiska roślinne, s. 63-84.
 • Hebda G. 2002. Nowe i rzadkie dla Górnego Śląska gatunki Heteroptera (Insecta: Hemiptera), s. 125-127.
 • Leśniański G. 2002. Lichens protected by law in the northern and central part of Opole Silesia (Śląsk Opolski). I. Epigeic and epilithic lichens distribution, s. 85-93.
 • Leśniański G. 2002. Lichens threatened and under legal protection in the Silesian Foothils, southern Poland (Pogórze Śląskie), s. 95-105.
 • Miszta A., Rok A., Celary W. 2002. Trzmiele (Bombus Latr.) skwerów i nieużytków w Katowicach, s.129-138.
 • Stebel A. M. 2002. Roślinność nieleśna Beskidu Małego. Cz. III. Zbiorowiska okrajkowe, s. 39-62.
 • Toma C. 2002. Reprodukcja Potamogeton cirspus L., s. 107-113.
 • Urbisz A. 2002. Drzewa pomnikowe Płaskowyżu Rybnickiego, s. 23-30.
 • Urbisz A. 2002. Alien trees species in the flora of the Rybnik Plateau, s. 31-37.
Tom 7 (2003)
 • Bzdęga K. 2003. The analysis of the vascular flora and botanical values estimation of Siemianowice Śląskie town, s. 19-30.
 • Chmura D. 2003. Participation and resources of neophytes in Murcki Wood in the Silesian Upland, s. 31-39.
 • Czylok A., Baryła J. 2003. Notatki florystyczne i ekologiczne z okolic Dąbrowy Górniczej i Sławkowa (Wyżyna Śląska), s. 11-17.
 • Dolný A. 2003. Faunistical data on endangered and protected dragonflies (Insecta: Odonata) in the Polish part of Upper Silesia (Opolskie and Śląskie Voivodships), s. 89-91.
 • Dolný A., Miszta A., Parusel J.B. 2003. Ważki (Insecta: Odorata) czterech rezerwatów przyrody województwa śląskiego (polska część Górnego Śląska) – wyniki wstępnych badań, s. 93-103.
 • Malewski K., Wika S. 2003. The threat and syngenesis of plant communities in river valleys of the Biała Przemsza basin, s. 53-64.
 • Orczewska A. 2003. Postglacjalna historia lasów południowej Opolszczyzny, s. 79-88.
 • Spałek K. 2003. Eleocharitetum quinqueflorae Lűdi 1921 in the Opole Silesia (SW Poland), s. 49-52.
 • Spałek K., Nowak A. 2003. Streptopus amplexifolius (L.) DC. (Liliaceae) in the Opole Silesia (SW Poland), s. 5-10.
 • Stebel A. 2003. Mchy rezerwatu przyrody „Stok Szyndzielni” w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie), s. 41-48.
 • Wilczek Z., Orczewska A. 2003. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Morzyk” na Pogórzu Cieszyńskim, s. 65-77.
Tom 8 (2005)
 • Henel A., Cabała S. 2005. Interesting deciduous forest communities in the region of Poręba near Zawiercie, s. 71-99.

 • Nowak A., Nowak S. 2005. Nowe stanowiska kukułki bzowej Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ na Śląsku Opolskim, s. 5-8.

 • Parusel J. B. 2005. Próba krytycznego przeglądu zbiorowisk leśnych wyróżnionych dotychczas w Paśmie Babiogórskim i na terenach sąsiednich, s. 101-132.

 • Spałek K. 2005. Materials to the distribution of Orchidaceae in the Opole Plain (SW Poland), s. 9-13.

 • Stebel A. 2005. Mszaki północno-wschodniej części Kotliny Raciborskiej (Nizina Śląska), s. 15-37.

 • Węgrzynek B. 2005. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. IV. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych ze związku Panico-Setarion Siss. 1946, s. 39-53.

 • Wika S., Szczypek T., Barć A. 2005. Stanowiska jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum Moor 1952 na obszarze środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej – dynamika przemian i stan ich zagrożenia, s. 55-69.

Tom 9 (2006)
 • Henel A. 2006. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 11. Hacquetia epipactis (Scop.) DC. (Apiaceae) w województwie śląskim. Natura Silesiae Superioris 9: 5-19.
 • Buchalik M., Drobnik J. 2006. Dzieje i perspektywy zachowania stanowiska omiegu górskiego (Doronicum austriacum Jacq.) na obszarze użytku ekologicznego „Pustynia Błędowska”. Natura Silesiae Superioris 9: 21-28.
 • Adamczyk J. 2006. Nowe stanowiska Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Schroet. (Ascomycetes) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Natura Silesiae Superioris 9: 29-31.
 • Stebel A. 2006. Mchy rezerwatu przyrody „Gawroniec” w Beskidzie Wysokim (Karpaty Zachodnie). Natura Silesiae Superioris 9: 33-40.
 • Malewski K. 2006. Zbiorowiska łąkowe dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Natura Silesiae Superioris 9: 41-61.
 • Węgrzynek B. 2006. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Część V. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych ze związku Eu-Polygono-Chenopodion polyspermi (Koch 1946) Siss. 1946. Natura Silesiae Superioris 9: 63-83.
 • Kurkowska M. 2006. Roślinność nieleśna kompleksu stawów hodowlanych w Brzeszczach-Nazieleńcach i Harmężach. Część I. Roślinność wodna i bagienna. Natura Silesiae Superioris 9: 85-96.
Tom 10 (2007)
 • Bula R. 2007. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 11. Iris sibirica L. (Iridaceae) w województwie śląskim. Natura Silesiae Superioris 10: 5-18.
 • Nejfeld P., Stebel A. 2007. Szata roślinna wapiennych wzniesień Matyska i Kopa (Kotlina Żywiecka, Karpaty Zachodnie) oraz propozycje jej ochrony. Część I. Flora roślin naczyniowych i mszaków. Natura Silesiae Superioris 10: 19-36.
 • Krotoski T. 2007. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005. Natura Silesiae Superioris 10: 37-44.
 • Parusel J.B. 2007. Zespół Bazzanio-Piceetum Br. Bl. et Siss. 1939 w Beskidzie Śląskim i Paśmie Babiogórskim (Beskid Żywiecki). Natura Silesiae Superioris 10: 45-51.
 • Malewski K. 2007. Zbiorowiska leśne dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Natura Silesiae Superioris 10: 53-66.
 • Kasza H. 2007. Biografia Zbiornika Goczałkowickiego za lata 1991-2005. Natura Silesiae Superioris 10: 67-74.
Tom 11 (2008)
 • Dolný A., Miszta A., Parusel J.B. 2008. Ważki (Insecta: Odonata) rezerwatu "Smolnik" (Szumirad, województwo opolskie). Natura Silesiae Superioris 11: 75-83.
 • Drobnik J. 2008. Bibliografia botaniczna Ziemi Olkuskiej (1850-2006). Natura Silesiae Superioris 11: 63-74.
 • Nejfeld P., Stebel A. 2008. Szata roślinna wapiennych wzniesień Matyska i Kopa (Kotlina Żywiecka, Karpaty Zachodnie) oraz propozycje jej ochrony. Część II. Zespoły i zbiorowiska roślinne oraz propozycje ochrony szaty roślinnej. Natura Silesiae Superioris 11: 27-62.
 • Krotoski T. 2008. Godny ochrony łęg jesionowo-olszowy w uroczysku "Głębokie Doły". Natura Silesiae Superioris 11: 5-9.
 • Stebel A. 2008. Materiały do rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków mszaków na Śląsku Opolskim. Natura Silesiae Superioris 11: 11-25.
Tom 12 (2009)
 • Depa Ł., Miszta A. 2009. Faunistical notes on rare ants (Insekta: Frmicidae) In Silesian and Opole Provinces. Natura Silesiae Superioris 12: 55-58.
 • Fiedor M., Beczała T. 2009. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 12. Epipactis microphylla (Ehrh.) Swarz (Orchidaceae) w województwie śląskim i na terenach sąsiednich. Natura Silesiae Superioris 12: 5-13.
 • Krotoski T. 2009. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Pogórzu Cieszyńskim. Natura Silesiae Superioris 12: 33-44.
 • Malewski K. 2009. Zbiorowiska ruderalne z klasy Artemisietea dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy. Natura Silesiae Superioris 12: 45-53.
 • Posz (Proszkiewicz) E. 2009. Ksenofity we florze naczyniowej gminy Lędziny (Wyżyna Śląska). Natura Silesiae Superioris 12: 15-24.
 • Stebel A. 2009. Mchy rezerwatu przyrody „Butorza" w Beskidzie Wysokim (Karpaty Zachodnie). Natura Silesiae Superioris 12: 25-31.
Tom 13 (2014)
 • Balcer-Żbikowska B., Kowalik K. 2012. Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. na Wyżynie Śląskiej. Natura Silesiae Superioris 13: 7-11.
 • Krajewski Ł. 2012. Cabomba caroliniana A. Grey (Cabombaceae) – nowy gatunek flory Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Polski. Natura Silesiae Superioris 13: 89-94.
 • Krajewski Ł. 2012. Ramienice (Characeae) Zagłębia Dąbrowskiego (S Polska). Natura Silesiae Superioris 13: 13-56.
 • Krotoski T. 2012. Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010. Natura Silesiae Superioris 13: 57-87.
 • Labus K. 2012. Profesor Wiesław Gabzdyl (4 wrzesień 1936 – 25 maj 2010) geolog i znawca Górnego Śląska. Natura Silesiae Superioris 13: 95-96.
 • Malewski K. 2012. Antoni Kuśka (1940-2010). Natura Silesiae Superioris 13: 97-98.
 • Parusel J. 2012. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rostański (16 październik 1930 – 27 grudzień 2012). Natura Silesiae Superioris 13: 5.
 • Stebel A. Profesor Krzysztof Jędrzejko (1945-2012). Natura Silesiae Superioris 13: 99-100.

 


 

 

Podziel się ze społecznością

×