Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemobrss has a deprecated constructor in /www/cdpgs_www/cdpgs/plugins/system/obrss/obrss.php on line 16
Ostatnie dni monitoringu przyrodniczego w ramach programu Owca Plus - CDPGŚ

Ostatnie dni monitoringu przyrodniczego w ramach programu Owca Plus

Agata Kloczkowska, Michał Romańczyk | aktualizacja: 28 listopad 2020


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Monitoring przyrodniczy 2020 programu Owca Plus dobiega końca. Oto zdjęcia z jednego z ostatnich dni monitoringu na Halach: Gawlasiej, Na Myto i Czarny Groń.

OwcaPlus monitoring 1

Pracownicy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jak co roku realizują monitoring Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej − Owca Plus. Celem monitoringu jest ocena wpływu realizacji Programu Owca Plus na stan siedlisk przyrodniczych, populacje rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz różnorodność biologiczną.

Monitoring obejmuje:

  • monitoring ogólny (dotyczy wszystkich obiektów objętych wypasem, przeprowadzany jest na początku i na końcu kilkuletniego programu).
  • monitoring szczegółowy, dotyczący wybranych powierzchni, prowadzony jest corocznie – w przypadku gatunków i co dwa lata w przypadku siedlisk. Przedmiotem monitoringu szczegółowego siedlisk przyrodniczych są: kwietne murawy kserotermiczne (6210.3), murawy naskalne (6210.1) zachodniokarpackie murawy bliźniczkowe (6230.2), ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (6510) , górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (6520). Natomiast przedmiotem monitoringu szczegółowego gatunków są: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, dzwonek piłkowany Campanula serrata, zimowit jesienny Colchicum autumnale i przytulia krakowska Galium cracoviense.
  • weryfikację realizacji zabiegów ochrony czynnej: koszenia i wypasu (dotyczy wszystkich obiektów objętych wsparciem w danym roku).

W 2020 roku monitoringiem objęto 16 obiektów na Jurze i 63 w Beskidach.

Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej − Owca Plus trwa już 12 lat, a aktualnie prowadzone są prace nad jego kolejną edycją do 2027 roku. Program ten jest przykładem praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poprzez powstrzymanie w oparciu o gospodarkę pasterską utraty różnorodności biologicznej na skutek postępującej sukcesji ekologicznej. Ponadto wpływa on na kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej oraz rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Polecamy także artykuł pt. Beskidy na wypasie, czyli o tradycjach pasterskich w Beskidach i Szlaku Bacówek Beskidzkich: https://www.slaskie.travel/article/1018819/beskidy-na-wypasie-czyli-o-tradycjach-pa

Fot. Agata Kloczkowska

OwcaPlus monitoring 2
OwcaPlus monitoring 4
OwcaPlus monitoring 3
OwcaPlus monitoring 5
OwcaPlus monitoring 4 OwcaPlus monitoring 7
OwcaPlus monitoring 8 OwcaPlus monitoring 10
OwcaPlus monitoring 11 OwcaPlus monitoring 12

Podziel się ze społecznością

×