Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemobrss has a deprecated constructor in /www/cdpgs_www/cdpgs/plugins/system/obrss/obrss.php on line 16
List otwarty - CDPGŚ

Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /www/cdpgs_www/cdpgs/templates/yoo_master/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Katowice, dnia 30 września 2020 roku

List otwarty w sprawie planu likwidacji
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o planowanej likwidacji Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jako samodzielnej instytucji i włączeniu jej do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, my – pracownicy Centrum czujemy potrzebę zabrania głosu w tej sprawie.

Jesteśmy mocno zaniepokojeni planami likwidacji Centrum oraz podejmowanymi w tym kierunku działaniami, jak również brakiem dialogu w tej sprawie. Jest nam niezmiernie przykro, że zaistniała sytuacja doprowadziła do rezygnacji Pana dr. Jerzego Parusela z pełnienia funkcji dyrektora.

Chcemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na dyskusję i wierzymy, że jej owocem będzie nie decyzja o likwidacji Centrum, ale wypracowana wizja jego dalszego rozwoju w służbie Przyrodzie i Mieszkańcom województwa śląskiego. Nasz region, jako najbardziej uprzemysłowiony i najsilniej zurbanizowany w kraju, stoi bowiem wobec najważniejszych globalnych, europejskich i krajowych wyzwań środowiskowych dotyczących zielonego ładu, sprawiedliwej transformacji i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jako Centrum i przyrodnicy, chcielibyśmy uczestniczyć w działaniach wynikających z tych wyzwań.

Zgodnie ze Statutem Centrum, działamy dla dobra przyrody nieożywionej i ożywionej Górnego Śląska i województwa śląskiego poprzez gromadzenie wiedzy o niej oraz działalność naukową, edukacyjną, popularyzatorską i ekspercką. Do naszych zadań należy również ochrona zasobów przyrodniczych stanowiących nasze dobro wspólne oraz element tożsamości i dziedzictwa regionu, oraz wzmacnianie roli i znaczenia wartości przyrodniczych w jego rozwoju. To dla realizacji tych celów  podjęliśmy pracę w Centrum. W imię ich urzeczywistniania chcielibyśmy nadal działać dla dobra Przyrody i na rzecz Mieszkańców województwa śląskiego, oddając nasze kompetencje i umiejętności nabyte w czasie pracy w tej Instytucji.

Zależy nam, aby dorobek wypracowany przez wszystkich (byłych i obecnych) pracowników w ciągu 28 lat istnienia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska został zachowany, a prace związane z jego rozwojem były kontynuowane. Przez wszystkie te lata zgromadziliśmy ogromny zasób informacji o przyrodzie regionu w postaci baz danych i zbiorów bibliotecznych, nawiązaliśmy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i przyrodnikami, prowadziliśmy działalność wydawniczą i edukacyjną, udzielaliśmy wsparcia lokalnym działaczom na rzecz ochrony przyrody. Jako eksperci dbaliśmy, aby problemy środowiska i jego ochrony znalazły odpowiednie miejsce w dokumentach strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju Województwa Śląskiego. Pragniemy również zaznaczyć, że Centrum było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za swoją działalność na rzecz Przyrody naszego województwa i tym samym – jego Mieszkańców. Za najcenniejszą z nagród uważamy przyznaną w 2018 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jest ona dla nas szczególnie cenna, gdyż przyznana została przez wybranych Przedstawicieli wojewódzkiej Społeczności jako docenienie naszych działań.

Jesteśmy przeciwni planom likwidacji Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Obawiamy się, że likwidacja Centrum zniweczy niemal 30-letni dorobek tej Instytucji, finansowanej wyłącznie ze środków publicznych, oraz zaprzepaści ogromny wkład pracy, kompetencje i zaangażowanie pracujących w niej osób. Sprzeciw wobec planów likwidacji Centrum złożyły na ręce Sejmiku Województwa Śląskiego i Zarządu Województwa Śląskiego autorytety naukowe z Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele towarzystw naukowych i przyrodniczych, a także wojewódzkie organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody. Wierzymy w możliwość podjęcia merytorycznej dyskusji nad przyszłością Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy stanęli w obronie Centrum i jego dorobku, a także nas – pracowników. Dziękujemy także Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego za zainteresowanie sprawą. Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy nie znają naszej instytucji, do zapoznania się z raportem jubileuszowym pt. „Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 25 lat   w służbie ochrony przyrody (1992-2017)” podsumowującym 25-lecie działalności Centrum na stronie: http://www.cdpgs.katowice.pl/o-centrum. Będziemy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy zdecydują się poprzeć ideę dalszego funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Pracownicy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Podziel się ze społecznością

×