Deklaracja dostępności

Redakcja strony | aktualizacja: 22 styczeń 2021

Deklaracja dostępności strony domowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony domowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-08-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy posiadają wymagany kontrast.
 • Nie wszystkie odnośniki posiadają opis tekstowy.
 • Niektóre elementy strony są niedostępne za pomocą klawiatury.
 • Kolejność nawigacji za pomocą klawiatury nie jest intuicyjna.
 • Brak jest mechanizmu umożliwiającego szybki dostęp za pomocą klawiatury do poszczególnych bloków witryny (menu, treść, wyszukiwarka).
 • Niektóre odnośniki graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Serwis zawiera pliki PDF będące skanami dokumentów, co sprawia, że są one niedostępne dla czytników ekranów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Wower
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: tel. (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 618

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
 • Adres: ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (+48 32) 757 47 21, 757 47 26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

 • Możliwa zmiana wielkości tekstu za pomocą standardowych skrótów klawiatury wbudowanych w przeglądarki internetowe.
 • Tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec.
 • Nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach.

Podziel się ze społecznością

×