Wydawnictwa

Agnieszka Wower, Marta Duda | aktualizacja: 30 listopad 2016

Centrum rozpoczęło działalność wydawniczą w roku 1995. Obecnie jest wydawcą pięciu tytułów publikacji ciągłych oraz publikacji zwartych i elektronicznych. Wydawnictwa Centrum są digitalizowane i udostępniane w serwisie internetowym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Serie wydawnicze

Przyroda Górnego Śląska jest ilustrowanym kwartalnikiem popularno-naukowym, ukazującym się od 1995 roku. Wydawnictwo przeznaczone jest do publikacji oryginalnych prac, krótkich komunikatów i artykułów przeglądowych o przyrodzie Górnego Śląska – jej bogactwie i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie i kształtowaniu, strukturze i funkcjonowaniu, a także o jej badaczach, miłośnikach i nauczycielach oraz postawach człowieka wobec przyrody. Pragniemy zmienić utrwalony obraz brudnego i zanieczyszczonego Śląska, prezentując „perły” przyrody tego terenu – rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt, obiekty ochrony przyrody, ciekawe przyrodniczo miejsca w różnych gminach województwa śląskiego. Nasze czasopismo adresujemy do wszystkich miłośników przyrody - młodzieży szkolnej, nauczycieli, przyrodników - amatorów i badaczy, jak również pracowników administracji lokalnej, odpowiedzialnych za ochronę przyrody i planowanie przestrzenne. Czasopismo wydawane jest na 16 stronach papieru kredowego, z dużą ilością fotografii, rysunków i map barwnych. Nakład: 2000 egz. Dotychczas wydano 72 numery.

Natura Silesiae Superioris to rocznik naukowy ukazujący się od 1997 roku. Wydawnictwo przeznaczone jest do publikacji wyników badań i studiów przyrody ożywionej i nieożywionej Górnego Śląska, dokumentujących jej bogactwo i różnorodność, straty, zmiany i zagrożenia oraz strukturę i funkcjonowanie w aspektach jej ochrony i kształtowania. Dotychczas wydano 12 tomów i jeden suplement. 

Materiały Opracowania to naukowe wydawnictwo seryjne, ukazujące się od 1998 roku. Dotychczas w ramach serii opublikowano 11 tomów. 

Raporty Opinie to naukowe wydawnictwo seryjne, ukazujące się od 1996 roku. Dotychczas w ramach serii opublikowano 6 tomów.

Śląska Biblioteczka Przyrodnicza jest popularno-naukowym wydawnictwem seryjnym. W roku 1996 ukazał się pierwszy, i jak dotąd jedyny, tom z tej planowanej serii.

Wydawnictwa zwarte

Wykaz wydawnictw zwartych

Wydawnictwa elektroniczne

Wykaz wydawnictw elektronicznych

Podziel się ze społecznością

×