Zamawianie i wysyłka

Marta Duda, Agnieszka Wower | aktualizacja: 26 styczeń 2018

Wydawnictwa można zamówić mailowo, listownie, telefonicznie lub kupić w siedzibie Centrum w Katowicach. Biuletyn "Przyroda Górnego Śląska" można dodatkowo zaprenumerować. Z przyczyn formalno-prawnych Centrum nie planuje uruchomienia sklepu internetowego. Publikacje, których nakład się wyczerpał, udostępnione zostały w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Uzgadniane są obecnie inne punkty dystrybucji wydawnictw Centrum.

Koszt przesyłki

  • przesyłka bezpłatna – przedpłata na konto i wysyłka pocztą zwykłą na terenie Polski. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK S.A./9 Oddział w Katowicach, nr rachunku: 37 1500 1445 1214 4003 4418 0000

  • w przypadku wysyłki za granicę prosimy o wcześniejszy kontakt z osobą odpowiedzialną za sprzedaż wydawnictw.

Uwaga! Warunki prenumeraty dotyczą wyłącznie biuletynu "Przyroda Górnego Śląska". Prosimy nie dokonywać w danym roku kalendarzowym wpłat na prenumeratę na rok następny, a więc wpłaty na prenumeratę na rok 2019 przyjmować będziemy dopiero od 1 stycznia 2019 roku. Z przyczyn formalno-księgowych prosimy również nie dokonywać wpłat na prenumeratę, bądź pozostałe wydawnictwa, w ostatnich 3 dniach danego miesiąca, a w przypadku grudnia - między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, czyli w ostatnim tygodniu grudnia!

Kontakt

Marta Duda
referent ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw
tel. (+48 32) 757 47 21, 757 47 26 wew. 622
e-mail: wydawnictwa(a)cdpgs.katowice.pl

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
ul. Graniczna 29 (budynek firmy BIPROMET S.A., piętro VI), 40-017 Katowice

Cennik

AUTOR TYTUŁ ROK NUMER CENA
brutto w tym VAT [zł]*
UWAGI
- Przyroda Górnego Śląska - 8-50 2,00  
- Przyroda Górnego Śląska - 51-74 3,00  
- Przyroda Górnego Śląska - 75-86 3,50  
- Przyroda Górnego Śląska - od 87 4,00  
- Przyroda Górnego Śląska - 1-7, 10, 16, 27, 28, 34, 39, 41 - nakład wyczerpany
- Natura Silesiae Superioris - 1-13 przecena:
20,00 10,00
wszystkie numery w pakiecie - 20% rabatu - 104 zł
- Materiały Opracowania - 1, 3-8 - nakład wyczerpany
- Materiały Opracowania 1999 2 3,00 wszystkie numery w pakiecie - 20% rabatu -12,80 zł
- Materiały Opracowania 2006 9  3,00
- Materiały Opracowania 2009 10 przecena:
10,00 5,00
- Materiały Opracowania 2010 11 przecena:
10,00 5,00
- Raporty Opinie - 1-3 - nakład wyczerpany
- Raporty Opinie

1999
2001

4-5 3,00  
- Raporty Opinie 2012 6.1 przecena:
20,00 10,00
wszystkie numery 6 w pakiecie - 20% rabatu - 48 zł
- Raporty Opinie 2012 6.2 przecena:
15,00 10,00
- Raporty Opinie 2012 6.3 10,00
- Raporty Opinie 2012 6.4 10,00
- Raporty Opinie 2013 6.5 przecena:
15,00 10,00
- Raporty Opinie 2013 6.6 10,00
Parusel J.B. Pszczyńskie Żubry. 1996 - 4,50  
- Plakat: „Rok 2001 – Międzynarodowy Rok Nietoperzy" (1) 2001 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony nietoperzy
- Plakat: „Rok 2001 – Międzynarodowy Rok Nietoperzy" (2) 2001 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony nietoperzy
Parusel J.B. Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna... 2002 - - nakład wyczerpany
Strzelec M., Serafiński W. Biologia i ekologia ślimaków... 2004 - przecena:
10,00 5,00
 
Mendrek M., Parusel J.B. Żubry potrzebują Indian. Konkurs... 2006 - przecena:
15,00 5,00
 
Syniawa M. Biograficzny słownik przyrodników śląskich. 2006 - przecena:
30,00 20,00
 
Wika S., Woźniak G. Threats, protection and transformation of vegetation... 2007 - przecena:
15,00 5,00
 
- płyta DVD: "Studnia" 2008 - 15,00  
- płyta DVD: "Rezerwat przyrody "Ochojec" w Katowicach..." 2009 - przecena:
15,00 5,00
 
Ziomek J. i in. Chomik europejski. Najbarwniejszy ssak naszych pól. 2009 - 2,00  
Parusel J. B. (red.) Rezerwat przyrody "Ochojec" w Katowicach... 2009 - przecena:
75,00 40,00
 
Sachanowicz K., Wower A. Poznajemy i chronimy nietoperze konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 2011 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony nietoperzy
Sachanowicz K., Wower A. Plakat: "Fauna nietoperzy konurbacji śląsko-dąbrowskiej" 2011 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony nietoperzy
Sachanowicz K., Wower A. Plakat: "Fauna nietoperzy województwa śląskiego" 2011 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony nietoperzy
Malewski K. Okrajki nitrofilne z rzędu Convolvuletalia sepium... 2011 - - nakład wyczerpany
Fojcik B. Distribution atlas of mosses of the Cracow-Częstochowa Upland. 2011 - przecena:
10,00 5,00
 
Sokół K., Wilczek Z. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Soblówka – Rycerzowa"... 2012 - 3,00  
Urbisz A. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych... 2012 - - nakład wyczerpany;
osoby zainteresowane zakupem książki prosimy o kontakt z autorem -
dr hab. Andrzej Urbisz, Uniwersytet Śląski, WBiOŚ, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, ul. Jagiellońska 28, Katowice
Urbisz A., Urbisz A. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Rybniku. 2014 - - nakład wyczerpany;
osoby zainteresowane zakupem książki prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Rybnik
Urbisz A., Urbisz A. Rośliny naczyniowe Rybnika. 2014 - - nakład wyczerpany;
osoby zainteresowane zakupem książki prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Rybnik
Parusel J. B. (red.) Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Konferencja naukowa 26 listopada 2014 r., Katowice. Streszczenia referatów i posterów. 2014 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony przyrody
Parusel J. B. (red.) Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej dr Alicji Miszty, 27 listopada 2014 r., Katowice. 2014 - - rozdawane bezpłatnie, wyłącznie w celach edukacyjnych i ochrony przyrody
Parusel J. B. (red.) Pamiątkowa księga rodowodowa żubrów pszczyńskich. 2015 - 6,50 wszystkie książki o żubrach pszczyńskich (w tym "Pszczyńskie żubry" z 1996 r.) w pakiecie - 20% rabatu - 15,60 zł
Parusel J. B. (red.) Materiały do bibliografii żubrów pszczyńskich. Część 1. 2015 - 8,50

(*) ceny wprowadzone od 15 września 2017 r. w związku z centralizacją VAT

Podziel się ze społecznością

×