Warunki prenumeraty

| aktualizacja: 05 kwiecień 2017

Warunki prenumeraty dotyczą wyłącznie biuletynu "Przyroda Górnego Śląska".

Biuletyn można zaprenumerować w Centrum lub Kolporterze.

Cena prenumeraty rocznej – 14 zł. (cena jednego egz. w prenumeracie wynosi 3,50 zł).

Uwaga! W związku ze zmianą siedziby Centrum, sprzedaż prenumeraty biuletynu zostaje wstrzymana w okresie od 20 marca do 7 kwietnia br. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy ponownie!

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia wpłaty na konto:

Bank Zachodni WBK S.A./9 Oddział w Katowicach

nr rachunku: 37 15001445 1214400344180000

Zamówione egzemplarze przesłane będą pocztą zwykłą na koszt Centrum lub można je odebrać w bibliotece Centrum.

Uwaga! Z przyczyn formalno-księgowych prosimy nie dokonywać wpłat na prenumeratę w ostatnich 3 dniach danego miesiąca, a w przypadku grudnia - między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, czyli w ostatnim tygodniu grudnia. Prosimy również o nie dokonywanie w danym roku kalendarzowym wpłat na prenumeratę na rok następny, a więc wpłaty na prenumeratę na rok 2018 przyjmować będziemy dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Kontakt

Marta Duda
referent ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw
tel. (32) 209 50 08 wew. 20 (do 31.03.2017)
e-mail: wydawnictwa(a)cdpgs.katowice.pl

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice (od 01.04.2017)

Podziel się ze społecznością

×