Nowości wydawnicze 2019/2020

Marta Duda, Agnieszka Wower | aktualizacja: 08 kwiecień 2020

Polecamy wyjątkową pozycję - drugi tom "Słownika biograficznego przyrodników śląskich" (2019), autorstwa Mirosława Syniawy, oraz dwa ostatnie numery kwartalnika "Przyroda Górnego Śląska" (98/2019, 99/2020), poświęcone w całości jubileuszowi 50. lecia Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1969-2019). Pozycje te dostępne są w sprzedaży oraz w bibliotece fachowej Centrum. W 2019 roku ukazała się również książka autorstwa Michała Romańczyka i Zbigniewa Wilczka pt. "Zróżnicowanie i ochrona roślinności zaroślowej oraz leśnej Doliny Górnej Wisły (Kotlina Oświęcimska, Podkarpacie Północne)", która rozdawana jest bezpłatnie.

2019 BiograficznySlownikPrzyrodSlaskich tom2 2019 PGS 98 PGS 98
PGS 99 2020 okladka
Biograficzny słownik przyrodników śląskich, tom 2

Po 13. latach od wydania pierwszego tomu „Biograficznego słownika przyrodników śląskich”, autorstwa Mirosława Syniawy, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oddaje w ręce Czytelników drugi tom tego słownika z kolejnymi trzema setkami biogramów przyrodników związanych ze Śląskiem!

Pod względem chronologicznym drugi tom obejmuje okres od połowy XVII w. do roku 1968. Tak jak w pierwszym tomie, również w tomie drugim przeważają biogramy Ślązaków. W tomie pierwszym było ich 218, zaś w tomie drugim jest ich 217. W tej liczbie w tomie drugim mieści się 50 przyrodników pochodzących wprawdzie ze Śląska, ale aktywnych na polu badań przyrodniczych poza Śląskiem. Podobnie jak w tomie pierwszym, również w tomie drugim przeważają botanicy (liczeni razem z mykologami). Jest ich w sumie 166. Zoolodzy różnych specjalności nie stanowią nawet połowy tej liczby – jest ich tylko 82. Reszta to geolodzy, paleontolodzy, geografowie, malarze, rysownicy itp.

Zasady opracowywania biogramów nie uległy żadnym istotnym zmianom, jednak w ciągu minionych trzynastu lat za sprawą ogromnego rozwoju sieciowych bibliotek i archiwów znacznie poszerzył się dostęp do wielu nieosiągalnych wcześniej druków i dokumentów. Zaowocowało to nie tylko biogramami, których opracowanie z braku źródeł było wcześniej niemożliwe, ale też uzupełnieniami i sprostowaniami do 147 biogramów zamieszczonych w tomie pierwszym.

Syniawa M. 2019. Biograficzny słownik przyrodników śląskich. Tom 2. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 487.

Cena: 40 zł

Zamów na stronie (bezpłatna przesyłka!): Zamawianie i wysyłka

Zobacz także "Biograficzny słownik przyrodników śląskich. Tom 1" (2006) na stronie: Książki i broszury

2019 BiograficznySlownikPrzyrodSlaskich tom2 2019


„Przyroda Górnego Śląska” nr 98/2019

Numer monograficzny – 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1969-2019), część 1

Spis treści:

J. Parusel. 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim (1969-2019); s. 2.

E. Sierka. Uroczystość jubileuszowa 50-lecia biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; s. 3.

P. Skubała. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – najpierw chroni, potem bada; s. 4-5.

B. Babczyńska-Sendek. Początki badań botanicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; s. 6-7.

A. Herczek. Badania zoologiczne na Uniwersytecie Śląskim; s. 8-9.

Z. Wilczek, T. Nowak, A. Błońska. Identyfikacja obszarów cennych przyrodniczo - biologia dla ochrony przyrody; s. 10-11.

A. Orczewska, A. Barć. Badania roślinności o charakterze naturalnym i półnaturalnym; s. 12-13.

G. Woźniak. Współczesne projekty badawcze. INFOREVITA; s. 14.

B. Tokarska-Guzik, J.B. Parusel. Współczesne projekty badawcze. BIOGEO - SILESIA ORSIP; s. 14-15.

P. Migula. Współczesne projekty badawcze. ZIZOZAP; s. 15.

M. Jędrzejczyk-Korycińska. Współczesne projekty badawcze. Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BIOGALMANY; s. 15.

K. Wieczorek. Współczesne projekty badawcze. Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON (CEBD HEMIPTERON); s. 15.

M. Nawrot. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (1969-2019); s. 16.

M. Nakonieczny. 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Oś czasu – ludzie i wydarzenia; wkładka.

***

„Przyroda Górnego Śląska” nr 99/2020

Numer monograficzny – 50 lat Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1969-2019), część 2

Spis treści:

Bzdęga K., Janiak A. 2020. Zmienność genetyczna inwazyjnych gatunków roślin. PGŚ 99, s. 11.

Cieplok A., Spyra A. 2020. Badania nad gatunkami zwierząt obcego pochodzenia. PGŚ 99, s. 14.

Daszkowska-Golec A. 2020. Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. PGŚ 99, s. 16.

Janiak A., Parusel J. B., Szarejko I. 2020. Wsparcie molekularne badań flory. Zmienność genetyczna chronionych gatunków roślin. PGŚ 99, s. 10.

Kompała-Bąba A., Urbisz A., Błońska A, Fojcik B, Tokarska-Guzik B. 2020. Badania flory i roślinności miast. PGŚ 99, s. 8-9, 13.

Nawrot M. 2020. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – publikacje pokoleń biologów. PGŚ 99, s. 15.

Parusel J. B. 2020. Odstrzały bobrów w województwie śląskim. PGŚ 99, s. 2.

Rostański A. 2020. Badania wpływu działalności człowieka na elementy szaty roślinnej. PGŚ 99, s. 3-4.

Rostański A. 2020. Roślinność hałd i zwałowisk odpadów pogórniczych. PGŚ 99, s. 5-6.

Tokarska-Guzik B. 2020. Badania nad gatunkami roślin obcego pochodzenia. PGŚ 99, s. 7, 12-13.

Cena: 4 zł

Zamów na stronie (bezpłatna przesyłka!): Zamawianie i wysyłka

Zamów prenumeratę "Przyrody Górnego Śląska" na stronie (bezpłatna przesyłka!): Warunki prenumeraty

Strona internetowa kwartalnika: Przyroda Górnego Śląska

PGS 98 PGS 99 2020 okladka

Zróżnicowanie i ochrona roślinności zaroślowej oraz leśnej Doliny Górnej Wisły (Kotlina Oświęcimska, Podkarpacie Północne)

Książka stanowi podsumowanie fitosocjologicznych badań terenowych prowadzonych w latach 2007-2010 na obszarze Doliny Górnej Wisły. Zawiera pełne fitosocjologiczne zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych badanej jednostki fizycznogeograficznej, charakterystykę stwierdzonych zbiorowisk roślinnych (z uwzględnieniem ich struktury i składu florystycznego) oraz wskazuje tereny najcenniejsze ze względu na występujące zbiorowiska leśne i zaroślowe, warte objęcia ustawowymi formami ochrony przyrody.

Do publikacji dołączona jest płyta CD, zawierająca 23 tabele fitosocjologiczne badanych zbiorowisk roślinnych.

Romańczyk M., Wilczek Z. 2019. Zróżnicowanie i ochrona roślinności zaroślowej oraz leśnej Doliny Górnej Wisły (Kotlina Oświęcimska, Podkarpacie Północne). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 130.

Książkę można zamówić bezpłatnie na stronie: Zamawianie i wysyłka

Prosimy o podanie uzasadnienia, ze względu na niewielką liczbę posiadanych egzemplarzy.
Książka dostępna jest również u autora - dr. hab. prof. UŚ Zbigniewa Wilczka, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Jagiellońska 28, Katowice.

2019 RoslinnoscZaroslowaDolinyGornejWisly Wilczek 2019

Podziel się ze społecznością

×