Nowości wydawnicze Centrum – zimowa „Przyroda Górnego Śląska” (86/2016)

PGS 2016 86 okladka

W zimowym numerze biuletynu przeczytać  można o …

  • realizacji projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” przez ZPKWŚ; celem projektu jest przywrócenie dawnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwłaszcza najcenniejszych muraw kserotermicznych (ok. 100 ha) oraz zarośli jałowca na murawach nawapiennych i wrzosowiskach na terenie czterech ostoi Natura 2000; działania realizowane w ramach projektu, to: kontrolowany wypas zwierząt (kóz i owiec), wycinanie drzew i krzewów, ochrona siedlisk warzuchy polskiej (w tym wykup gruntów), usuwanie inwazyjnego rdestowca sachalińskiego, monitoring przyrodniczy i patrole prewencyjne, zajęcia edukacyjne, budowa infrastruktury turystycznej;
  • walce z „azjatyckim przybyszem” – rdestowcem sachalińskim w Dolinie Wodącej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, jednym z najbardziej inwazyjnych gatunków świata, który tworzy gęste/zwarte łany, utrudniając, a niekiedy wręcz uniemożliwiając rozwój innych gatunków roślin; działania zrealizowane w latach 2014-2015 przez ZPKWŚ obejmowały m.in. ręczne i mechaniczne koszenie fitocenozy rdestowca, orkę, bronowanie, usuwanie kłączy oraz zabiegi agrotechniczne;
  • walorach przyrodniczych kamieniołomu (wapienia triasowego) w Gąsiorowicach k. Strzelec Opolskich, którego osady pochodzą sprzed około 242 mln lat – obecne tu skamieniałości są kluczowe dla poznania wielu kompleksów skalnych, a w klasyfikacji triasu śląskiego zaproponowano ustanowienie w nim stratotypu, czyli profilu wzorcowego jednej z dużych jednostek skalnych; pomimo niewielkich rozmiarów kamieniołom ten jest więc cennym obiektem badań dla geologów; jedna z odkrywek zasługuje na ochronę w formie stanowiska dokumentacyjnego;
  • brodaczkach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – kolejny artykuł poświęcony zaskakującemu odkryciu tych chronionych i rzadkich porostów na wzgórzach z tarniną;
  • pomnikowym cisie pospolitym w Łubnianach na Śląsku Opolskim, liczącym ok. 560 lat, innych pomnikowych cisach w kraju oraz przyczynach masowego wycinania cisów w przeszłości;
  • sarnie – często widywanej, ale czy dobrze nam znanej?
  • ciekawych grzybach odnalezionych w szkolnym ogródku;
  • projekcie budowy drogi publicznej w Lesie Murckowskim w Katowicach, który realizowany jest z rażącym naruszeniem prawa ochrony przyrody;
  • projektach budowy linii tramwajowych, które zagrażają rezerwatowi przyrody „Ochojec” w Katowicach – trzecia część artykułu;
  • Rudolfie Mitschke – entomologu ze wsi Kazimierz (powiat prudnicki) i podróżniku po Indiach, Australii i wyspach Pacyfiku; kolejny biogram z serii „Biograficzny słownik przyrodników śląskich” autorstwa Mirosława Syniawy.

 Zobacz spis treści

Podziel się ze społecznością

×