Rozbudowa zasobów kolekcji "Natura Silesiae"

Agnieszka Wower | aktualizacja: 24 lipiec 2019

Centrum kontynuuje obecnie prace rozpoczęte w 2017 roku, związane z rozbudową zasobów kolekcji przyrodniczej "Natura Silesiae" w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. W roku bieżącym zaplanowano wysyłkę pism z propozycją współpracy w zakresie udostępnienia wybranych wydawnictw przyrodniczych do większości miast i gmin w województwie śląskim (do części materiały wysłane zostały w latach ubiegłych) oraz wybranych instytucji i organizacji przyrodniczych. Wszystkie prace związane z tworzeniem zasobów cyfrowych przez Centrum realizowane są bezpłatnie w Społecznej Pracowni Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zapraszamy do współpracy instytucje, organizacje, osoby itp. posiadające prawa autorskie (majątkowe) do materiałów przyrodniczych oraz zainteresowane ich udostępnieniem w kolekcji "Natura Silesiae". Wzór umowy licencyjnej oraz wykazy literatury zamieszczono poniżej do pobrania (patrz: załączniki).

Urzędy Miast/Gmin prosimy o sprawdzenie wykazu publikacji przyrodniczych dla danego Miasta/Gminy, które znajdują się w zbiorach biblioteki Centrum: pobierz wykaz
Katalog zbiorów bibliotecznych Centrum przeglądać można pod adresem: http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panią mgr Agnieszką Wower lub mgr Martą Dudą pod adresem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 757 47 21, 757 47 26

INFORMACJE DODATKOWE

Wsparcie w zakresie cyfryzacji i udostępniania posiadanych materiałów zapewnia Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, działająca przy Bibliotece Śląskiej. Działalność SPD obejmuje m.in. tworzenie cyfrowych zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej z zaangażowaniem wolontariuszy; bezpłatne instruktaże i szkolenia z zakresu zasad współpracy,  digitalizacji, redagowania i publikowania zasobów cyfrowych; wsparcie dla bibliotekarzy z całego kraju, pragnących rozpocząć prace nad własnymi bibliotekami cyfrowymi.
Strona SPD: https://www.sbc.org.pl/dlibra/text?id=spd
Profil FB: https://www.facebook.com/spdsbc

Wsparcie w zakresie cyfryzacji i udostępniania posiadanych materiałów o charakterze kulturowym uzyskać można w ramach projektu "MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji", realizowanego obecnie przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.
Strona projektu: https://rik.katowice.pl/obserwatorium/mobidig-mobilne-centrum-digitalizacji/

 

zrzut SBC kolekcjaNS

Kolekcja NATURA SILESIAE

Kolekcja biblioteczna "Natura Silesiae" w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną. Kolekcja docelowo prezentować ma cyfrowe kopie różnorodnych materiałów (książek, czasopism, prac naukowych, pomocy dydaktycznych, druków ulotnych, fotografii, zbiorów muzealnych i in.), związanych ze śląską przyrodą. Kolekcja utworzona została w grudniu 2015 roku, a jej pomysłodawcą i koordynatorem jest Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

W ramach kolekcji wydzielono 11 podkolekcji (po myślniku podano ważniejsze hasła przedmiotowe i słowa kluczowe):

 • Przyroda ożywiona – flora/rośliny (rośliny naczyniowe, mszaki), roślinność i siedliska, glony, porosty, grzyby, śluzowce, fauna/zwierzęta (bezkręgowce, kręgowce).
 • Przyroda nieożywiona – wody powierzchniowe, geologia i wody podziemne, geomorfologia, gleby, krajobraz, atmosfera i klimat, surowce mineralne, hałas.
 • Ochrona środowiska – obszary i obiekty chronione oraz cenne przyrodniczo, geostanowiska, korytarze ekologiczne, czynna ochrona przyrody, hodowle zachowawcze, ochrona wód/gleb/powietrza/powierzchni ziemi/złóż, fundusze.
 • Zieleń komponowana – parki miejskie, parki zabytkowe, aleje, wielkie kompozycje przestrzenne, ogródki działkowe.
 • Monitoring środowiska – monitoring siedlisk i gatunków oraz przyrody nieożywionej.
 • Badania i edukacja – badania naukowe, przyrodnicy, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze, wystawy przyrodnicze.
 • Użytkowanie środowiska – eksploatacja surowców, gospodarka łowiecka, gospodarka rybacko-wędkarska, gospodarka leśna, gospodarka wodna, gospodarka rolna, turystyka, zwierzęta hodowlane, obiekty uciążliwe dla środowiska.
 • Kolekcje przyrodnicze – zielniki, zbiory muzealne, kolekcje arboretów oraz ogrodów botanicznych i zoologicznych.
 • Organizacje przyrodnicze – towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe.
 • Dokumenty kartograficzne – mapy, atlasy.
 • Dokumenty audiowizualne – audycje radiowe i telewizyjne, film, fotografia, muzyka.

Liczba publikacji w kolekcji wynosi obecnie 160 pozycji (stan dn. 19.07.2019 r.), przy czym są to wyłącznie książki, broszury, czasopisma, waloryzacje przyrodnicze oraz plakaty. W ramach prac nad kolekcją zaplanowano m.in. pozyskanie wydawnictw z urzędów miast i gmin, współpracę z przyrodniczymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz bibliotekami i muzeami.

BIBLIOTEKA CYFROWA CENTRUM

W listopadzie 2009 roku biblioteka Centrum przystąpiła do Porozumienia o współtworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, której celem jest prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

W 2009 roku w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej utworzona została dla Centrum kolekcja pn. „Biblioteka CDPGŚ” (w 2017 roku nazwa została zmieniona na "Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska"), która prezentuje wyłącznie wydawnictwa Centrum (obecnie około 90% wszystkich wydawnictw). W grudniu 2015 roku z inicjatywy Centrum utworzona została dodatkowa kolekcja pn. „Natura” (w 2017 roku nazwa została zmieniona na „Natura Silesiae”), która dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną. Wszystkie prace związane z tworzeniem zasobów cyfrowych realizowane są w Społecznej Pracowni Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Śląska Biblioteka Cyfrowa współpracuje z Federacją Bibliotek Cyfrowych - serwisem internetowym, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury; przekazuje też zgromadzone dane innym serwisom internetowym, takim jak np. Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA, czy DART-Europe.

Czytaj więcej o bibliotece cyfrowej Centrum: http://www.cdpgs.katowice.pl/biblioteka-cyfrowa

Załączniki:
Pobierz plik (PublikacjePrzyrodnicze_GminyMiasta_WSL_2019-04-05.doc)PublikacjePrzyrodnicze_GminyMiasta_WSL_2019-04-05.doc[Publikacje przyrodnicze dla Gmin/Miast]216 kB
Pobierz plik (PublikacjePrzyrodnicze_GminyMiasta_WSL_2019-04-05.pdf)PublikacjePrzyrodnicze_GminyMiasta_WSL_2019-04-05.pdf[Publikacje przyrodnicze dla Gmin/Miast]726 kB
Pobierz plik (UmowaLicen_SBC_2019.doc)UmowaLicen_SBC_2019.doc[Wzór umowy licencyjnej na udostępnienie utworów w kolekcji "Natura Silesiae"]83 kB
Pobierz plik (UmowaLicen_SBC_2019.pdf)UmowaLicen_SBC_2019.pdf[Wzór umowy licencyjnej na udostępnienie utworów w kolekcji "Natura Silesiae"]615 kB

Podziel się ze społecznością

×