Dla przyrody – szczyt klimatyczny w Katowicach

Jerzy B. Parusel | aktualizacja: 30 listopad 2018

W dniach od 2 do 14 grudnia 2018 r. odbędą się w Katowicach międzynarodowe konferencje poświęcone przeciwdziałaniu zmianom klimatu: 24. Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Ministerstwo Środowiska, organizator – w partnerstwie z miastem Katowice – spodziewa się udziału ok. 30 tys. osób ze 196 krajów.

cop24 logo

źródło: http://katowice.eu/Strony/Wolontariat-COP24.aspx

W pierwszym tygodniu szczytu odbędą się również sesje organów pomocniczych, ustanowionych w roku 2015 w Paryżu: Grupy roboczej ad hock ds. Porozumienia Paryskiego (APA 1-7), Organu pomocniczego ds. doradztwa naukowego i technologicznego (SBSTA 49) i Organu ds. wdrożeń (SBI 49). Polska – ratyfikując w dniu 16 czerwca 1994 r. Ramową konwencję w sprawie zmian klimatu, w dniu 2 grudnia 2002 r. Protokół z Kioto, a w dniu 6 października 2016 r. Porozumienie Paryskie – włączyła się do światowych działań na rzecz ograniczenia niekorzystnego wpływu człowieka na klimat.

W związku z tak doniosłym dla ochrony przyrody międzynarodowym szczytem przygotowaliśmy specjalny numer tematyczny "Przyrody Górnego Śląska" poświęcony problemom, które będą przedmiotem analiz i dyskusji oraz ustaleń konferencji klimatycznej. U podstaw mojej decyzji redaktorskiej było bowiem przeświadczenie, że – mimo globalnej skali zmian klimatu – proces ten wywoływany jest w skali lokalnej poprzez określone działania człowieka w jego domu, na ulicy, w osiedlu, wsi czy mieście, w którym mieszka. To my decydujemy o emisji substancji zanieczyszczających powietrze i powodujących efekt cieplarniany, to my wyniszczamy elementy i składniki przyrody, które łagodzą zmiany klimatyczne – wycinamy stare drzewa na własnej działce, zabudowujemy i uszczelniamy ją w nadmiarze, meliorujemy i niszczymy torfowiska, a urzędnicy – w naszym imieniu – przeznaczają stare drzewa do wycinki, planują budowę dróg przez tereny lasów, regulują koryta rzek i potoków a także zamieniają w przestrzeni publicznej tereny zielone w brązowe.   

Do przygotowania niniejszego numeru poprosiłem specjalistów, którzy żywo zajmują się problematyką zmian globalnych przyrody. I choć poszczególne artykuły omawiają zjawiska zachodzące w szerszej skali przestrzennej, to jednak odnajdziemy w nich przykłady z naszego regionu: zmian klimatycznych na Górnym Śląsku, zmian w faunie i inwazji gatunków obcych, pojawów gatunków południowych ważek, zmian roślinności, a także skutków hydrologicznych zmian klimatu. Przedmiotem refleksji jest również niedźwiedź brunatny, którego nieliczne osobniki żyją w śląskich Beskidach.

Wszystkim uczestnikom konferencji klimatycznych w Katowicach życzę sukcesów w działaniach na rzecz przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu.

Jerzy B. Parusel   

Przyroda94 s1

Przyroda94 s2

Przyroda94 s21

 

Więcej o szczycie klimatycznym na stronach:

https://unfccc.int/katowice

https://unfccc.int/dp-cop24

http://cop24.gov.pl

http://www.cop24.katowice.eu/

COP24 800x450

źródło: http://www.spodekkatowice.pl

Podziel się ze społecznością

×