Relacja z Zimowego Ptakoliczenia 2013

Krzysztof Sokół | aktualizacja: 24 kwiecień 2014

W niedzielę, 27 stycznia 2013 roku w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu odbył się spacer ornitologiczny, zorganizowany przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy z członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Andrzejem Bureckim. Spacer był częścią ogólnopolskiej akcji – Zimowego Ptakoliczenia – którą Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizowało już po raz dziewiąty.
W punkcie zbiórki, przy drewnianym moście na Stawie Łabędzim o godzinie 10:00 zebrała się liczna, 23-osobowa grupa obserwatorów ptaków. W spacerze uczestniczyli mieszkańcy Bytomia i innych miast aglomeracji górnośląskiej. Na liczenie, wraz z rodzicami przybyły również dzieci.

zimowe ptakoliczenie2013Uczestnicy spaceru ornitologicznego po bytomskm Parku Miejskim
Fot. K. Sokół

 

Podczas wycieczki była okazja do obserwacji wielu gatunków ptaków, od pospolitych gołębi miejskich, gawronów, kawek, sikor (bogatek i modraszek), po rzadziej spotykane, takie jak dzięcioł duży i dzięcioł zielony. Ogółem doliczono się 356 ptaków należących do 17 gatunków (szczegółowy wykaz w tabeli poniżej).

Wykaz gatunków ptaków obserwowanych podczas Zimowego Ptakoliczenia w Parku Miejskim w Bytomiu, 27.01.2013 (w kolejności od gatunków najliczniejszych)

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Liczba

gawron

Corvus frugilegus

155

gołąb miejski

Columba livia forma urbana

66

kawka

Corvus monedula

37

bogatka

Parus major

30

gil

Pyrrhula pyrrhula

14

modraszka

Cyanistes caeruleus

12

kowalik

Sitta europaea

11

kos

Turdus merula

7

sójka

Garrulus glandarius

6

pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

5

wrona siwa

Corvus cornix

3

dzięcioł duży

Dendrocopos major

3

sierpówka

Streptopelia decaocto

2

sroka

Pica pica

2

kokoszka

Gallinula chloropus

1

dzięcioł zielony

Picus viridis

1

czyż

Carduelis spinus

1

 

Dane przekazano do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wstępne podsumowanie akcji jest dostępne na stronach OTOP:

http://www.otop.org.pl/aktualnosci/2013/01/28/443-wstepne-wyniki-zimowego-ptakoliczenia-2-aa3/

Ostateczne wyniki powinny się ukazać 11 lutego. Zachęcamy również do zapoznania się z krajowymi wynikami liczeń z lat poprzednich:

http://www.otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/zimowe-ptakoliczenie/wyniki/

oraz obejrzenia fotorelacji jednego z uczestników wycieczki, Pana Piotra Jelenia, która została opublikowana na stronie:

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/w_bytomiu_kolejny_raz_liczyli_ptaki_258643.html

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomimo mroźnej, zimowej aury zjawili się w bytomskim parku, by razem z nami policzyć ptaki.

Podziel się ze społecznością

×