Pożegnanie Profesora Krzysztofa Rostańskiego

Z żalem informujemy, że dnia 27.12.2012 r. zmarł w wieku 82 lat

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rostański

wybitny śląski botanik i taksonom, a także człowiek zasłużony dla ochrony środowiska. Po obronie doktoratu na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1971 r. związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Światowej klasy specjalista rodzaju wiesiołek Oenothera, autor licznych publikacji naukowych. Wieloletni kierownik Katedry Botaniki Systematycznej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (a także członek innych licznych towarzystw naukowych i organizacji społecznych, w tym międzynarodowych). Ceniony przez studentów dydaktyk. Wyróżniany licznymi odznaczeniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Złotą Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W osobie Prof. Krzysztofa Rostańskiego Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska traci wieloletniego współpracownika. Prof. Rostański przewodniczył Radzie Redakcyjnej wydawanego przez Centrum rocznika naukowego Natura Silesiae Superioris od samego początku istnienia tego wydawnictwa (1997). Był też autorem wielu artykułów, jakie ukazywały się na łamach naszego kwartalnika Przyroda Górnego Śląska. Pierwszy z nich opublikowany został w pierwszym numerze tego czasopisma w 1995 r. W latach 1995-2007 publikował cykl artykułów Co mieszkaniec Górnego Śląska wiedzieć powinien o florze, zawierających przegląd systematyczny roślin występujących na tym obszarze. Profesor Krzysztof Rostański był także recenzentem licznych artykułów i opracowań publikowanych w wydawnictwach Centrum.

Profesor pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako nieoceniony badacz i popularyzator śląskiej przyrody, życzliwy, otwarty i zawsze chętny do współpracy.

 

Pracownicy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Podziel się ze społecznością

×