Monitoring chomika europejskiego

Katarzyna Skowrońska-Ochmann | aktualizacja: 24 kwiecień 2014

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska realizuje od 2006 roku program pt. „Monitoring rozmieszczenia i liczebności chomika europejskiego w województwie śląskim". Do głównych zadań programu należy poznanie aktualnych miejsc występowania chomika europejskiego oraz edukacja różnych grup społecznych, mająca na celu popularyzację idei ochrony tego gatunku i jego siedlisk. W ustalaniu zasięgu występowania tego gryzonia nie do przecenienia jest rola osób, które zgłaszają do Centrum swoje obserwacje chomików i ich nor.
Prowadzony monitoring pozwala stwierdzić, że aktualne stanowiska chomika europejskiego znajdują się w 12 gminach województwa śląskiego – na terenie aglomeracji katowickiej oraz w północnej części województwa. Miejsca występowania chomików to przede wszystkim pola uprawne, a ponadto stwierdzono ich obecność na terenach ogródków działkowych i przydomowych.
Chomik europejski jest gatunkiem chronionym, wpisanym na krajową i regionalną czerwoną listę zwierząt. Obszar jego występowania uległ drastycznemu zmniejszeniu w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlatego tak ważna jest inwentaryzacja aktualnych stanowisk chomików, będąca podstawą ich ochrony, która w głównej mierze polega na niedopuszczeniu do zaprzestania uprawy pól i zabudowy tych terenów.
Do wszystkich osób, które zaobserwowały żywe lub martwe chomiki europejskie albo stwierdziły obecność chomiczych nor, kierujemy prośbę o zgłaszanie obserwacji na adres Centrum. Każde stwierdzenie obecności (zarówno w nowym miejscu, jak i powtarzane na znanych już stanowiskach) tego zagrożonego w skali europejskiej gryzonia stanowi cenną informację.

Więcej informacji

Podziel się ze społecznością

×