Powołano zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna”

Krzysztof Sokół | aktualizacja: 24 kwiecień 2014

W dniu 25 stycznia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXIII/321/12 utworzono na terenie miasta Bytomia nowy zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „Miechowicka Ostoja Leśna”. Nowy obszar chroniony ma powierzchnię 305,60 ha i zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta. Ochroną objęto tereny leśne, ale również oczka wodne i śródleśne polany, a także fragment koryta potoku Rokitnickiego. Wyłączono natomiast grunty przeznaczone pod budowę autostrady A1.

„Miechowicka Ostoja Leśna” jest miejscem występowania wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wśród wiekowych drzew, porastających ten obszar, znajdują się również gatunki egzotyczne, m.in. tulipanowce, żywotniki i jodły kalifornijskie. Stanowią one pozostałość po dawnych założeniach parkowych. Działalność człowieka odcisnęła swoje piętno nie tylko na składzie drzewostanów, ale i na ukształtowaniu terenu, a co za tym idzie – krajobrazie miejsca. Intensywna eksploatacja górnicza prowadzona od XVI w. doprowadziła do powstania licznych zapadlisk, sztucznych wąwozów i kotlinek. Dzięki temu w lesie bytomskim można dziś obserwować harmonijną mozaikę elementów kulturowych i naturalnych. Obszar stwarza też wyśmienite możliwości rekreacyjne dla okolicznych mieszkańców.

Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Miechowicka Ostoja Leśna” zakończyło sukcesem społeczną kampanię rozpoczętą 10 lipca 2004 r., organizowaną przez Miechowicie Towarzystwo Przyrodnicze. Wtedy to grupa 324 mieszkańców Bytomia wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o objęcie ochroną Lasu Bytomskiego. Pisaliśmy o tym na naszych stronach (link). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wspierało tą inicjatywę przygotowując niezbędną dokumentację przyrodniczą.

Podziel się ze społecznością

×