Zasady i tryb prac nad Strategią

Agnieszka Wower | aktualizacja: 07 marzec 2016

Mając na względzie obowiązek zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionu dla przyszłych pokoleń oraz dbałość o ochronę i umiarkowane użytkowanie różnorodności biologicznej wynikającą z zapisów prawa krajowego i wspólnotowego, Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 30 lipca 2009 roku podjął uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 (Uchwała Nr 1967/290/III/2009). Podstawę prawną stanowi art. 11 ust.2 pkt 5, art. 14 ust.1 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz.1590 z późn.zm.).

Opracowanie Strategii Ochrony Przyrody stanowi wkład województwa śląskiego w realizację Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej (2003) oraz celów proklamowanego przez ONZ Roku Różnorodności Biologicznej (rok 2010). Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności jest również jednym z kierunków działań określonych w aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020". Dbałość o przyrodę jest obowiązkiem województwa wynikającym z art.11 ust.2 pkt 5 oraz art.14 ust.1 pkt 8 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz.1590 z późn.zm.) oraz art.4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 880 z późn. zm.).

Strategia jest opracowywana we współpracy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W pracach nad Strategią przewidziano również udział organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych, poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych i konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych.

W witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.slaskie.pl/ (bezpośredni link do strony poświęconej Strategii) znajdują się informacje o zasadach, trybie i harmonogramie prac nad Strategią, odpowiednie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego oraz najważniejsze informacje dotyczące prac nad Strategią. Docelowo zamieszczony tu będzie projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Wszystkie dokumenty związane ze Strategią są gromadzone i udostępniane w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Podziel się ze społecznością

×