Raporty

| aktualizacja: 09 kwiecień 2014

W ramach działalności statutowej opracowywane są raporty o stanie poszczególnych elementów przyrody. Dotychczas w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska powstały raporty – w formie czerwonych list – o zagrożeniu wybranych grup systematycznych grzybów, roślin i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych w byłych województwach: bielskim, częstochowskim i katowickim, które zostały opublikowane w wydawnictwie seryjnym Raporty Opinie:

  • w roku 1996 określono zagrożenie flory paprotników i roślin naczyniowych oraz kręgowców (Raporty Opinie, Tom 1, 1996),
  • w latach 1996-1997 określono zagrożenie flory mchów i wątrobowców oraz zbiorowisk roślinnych (Raporty Opinie, Tom 2, 1997),
  • w latach 1997-1998 określono zagrożenie chrząszczy i motyli dziennych (Raporty Opinie, Tom 3, 1998),
  • w latach 1998-1999 określono zagrożenie grzybów wielkoowocnikowych (Raporty Opinie, Tom 4, 1999),
  • w latach 1999-2001 określono zagrożenie pająków oraz mięczaków słodkowodnych (Raporty Opinie, Tom 5, 2001).

Dla Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach opracowano raporty o zasobach, zagrożeniu i ochronie przyrody żywej województwa śląskiego według stanu na rok 2000 i rok 2004, które ukazały się w publikacjach „Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000 (Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2001) oraz „Stan środowiska w województwie śląskim w roku 2004” (Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2005).

Podziel się ze społecznością

×