Restytucja marsylii czterolistnej

Jerzy Parusel | aktualizacja: 01 kwiecień 2016

Prowadzący: dr Jerzy Parusel

Program realizowany od 2000 roku.

Projekt programu pełnej restytucji marsylii czterolistnej Marsilea quadrifolia na Górnym Śląsku opracowano w roku 2000. Zakłada on powrót tego gatunku paproci na miejsca, w których wyginął (okolice Rybnika – w roku 1929 i Zbiornika Goczałkowickiego – ostatnia żywa kępa przeniesiona w roku 1973 do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego), położone w obrębie zasięgu historycznego. W ramach programu będą prowadzone badania genetyczne i ekologiczne nad populacją tej bardzo rzadkiej w Polsce paproci wodnej. W roku 2002 marsylia czterolistna wróciła na Górny Śląsk – do Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, gdzie prowadzona jest uprawa zachowawcza tego gatunku.


ANKIETA INFORMACYJNA O UPRAWIE MARSYLII CZTEROLISTNEJ (Marsilea quadrifolia L.)
W OGRODACH BOTANICZNYCH W POLSCE


W związku z opracowywaniem publikacji o marsylii czterolistnej w Polsce, Centrum zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat uprawy tej paproci wodnej w ogrodach botanicznych. Poniżej zamieszczono ankietę informacyjną (w formacie .word i .pdf), w której zawarte są pytania dotyczące uprawy marsylii czterolistnej w Polsce, zasobów tej paproci w polskich ogrodach botanicznych, a także introdukcji i sprzedaży tej rośliny.
Z uwagi na plan wydawniczy, uprzejmie prosimy Dyrektorów ogrodów botanicznych o udzielenie odpowiedzi w terminie do 15 maja 2016 roku.
Prosimy również o informację o ogrodach posiadających w swoich kolekcjach marsylię czterolistną, a które nie figurują w Wykazie ogrodów botanicznych w Polsce, prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Załączniki:
Pobierz plik (Marsylia_ankieta_2016.doc)Marsylia_ankieta_2016.doc[Ankieta o uprawie marsyli czterolistej dla ogrodów botanicznych]39 kB
Pobierz plik (Marsylia_ankieta_2016.pdf)Marsylia_ankieta_2016.pdf[Ankieta o uprawie marsyli czterolistej dla ogrodów botanicznych]72 kB

Podziel się ze społecznością

×