Stażyści

Agnieszka Wower | aktualizacja: 03 marzec 2016

Wykaz osób, które odbywają bądź zakończyły staż w Centrum:

PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZYRODY

Rafał Kołodziej
mgr ochrony środowiska

okres stażu: 24.05.2011 - 23.08.2011 r.

zakres obowiązków: tworzenie warstw obiektów cennych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, udział w warsztatach terenowych z zakresu edukacji ekologicznej, tworzenie baz danych aktów prawnych

Radosław Ryś
inż. ochrony środowiska

okres stażu: 01.09.2010 - 30.11.2010 r.

zakres obowiązków: indeksacja zbiorów bibliograficznych z zakresu ichtiofauny, prowadzenie bazy danych dotyczącej ichtiofauny, udział w wizjach terenowych z zakresu ochrony cieków i zbiorników wodnych

PRACOWNIA INFORMACJI PRZYRODNICZEJ

Krzysztof Sokół

mgr biologii

okres stażu: 26.09.2011 - 31.12.2011 r.

zakres obowiązków: prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego (prelekcje oraz zajęcia terenowe), prowadzenie bazy ścieżek przyrodniczych i ośrodków edukacji ekologicznej

Dorota Polewana

mgr filologii polskiej

okres stażu: 19.10.2010 - 28.02.2011 r.

zakres obowiązków: indeksacja zbiorów bibliograficznych, korekta tekstów zamieszczonych na stronach internetowych Centrum, udział w pracach redakcji wydawnictw Centrum

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 Brak.

Podziel się ze społecznością

×