Rada Naukowo-Społeczna

Agnieszka Wower | aktualizacja: 20 wrzesień 2018

Rada Naukowo-Społeczna jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centrum (§ 8 Statutu Centrum).

Do zadań Rady należy:

  • formułowanie opinii i wniosków co do kierunków działalności Centrum,
  • opiniowanie przedstawionych przez dyrektora projektów planów pracy Centrum,
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 10 członków, powołanych przez Zarząd Województwa Śląskiego na wniosek dyrektora Centrum.

Rada Naukowo-Społeczna nie została dotąd powołana.

Podziel się ze społecznością

×