Działalność naukowa

Agnieszka Wower | aktualizacja: 09 kwiecień 2014

Prowadzone przez pracowników tematy badawcze mają na celu, przede wszystkim, poznawanie składu gatunkowego flory i fauny oraz zbiorowisk roślinnych na obszarze województwa śląskiego, lokalizowanie stanowisk rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych, określanie stopnia ich zagrożenia, analizowanie zmian jakie zachodzą pod wpływem czynników antropogenicznych, określanie różnych form ochrony cennych stanowisk roślin i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych, a także dostarczanie terenowym jednostkom samorządowym podstawowej informacji o gatunkach, zbiorowiskach roślinnych i siedliskach przyrodniczych, które mają swoje ostoje na obszarze województwa śląskiego.

Podziel się ze społecznością

×