Chomik europejski (obecnie nierealizowany)

Katarzyna Skowrońska-Ochmann | aktualizacja: 14 wrzesień 2015

Uwaga: program obecnie nie jest realizowany!

Program pt. „Monitoring rozmieszczenia i liczebności chomika europejskiego w województwie śląskim" ma charakter badawczo-edukacyjny. Bohaterem programu jest chomik, który żyje na terenie pól w naszym województwie. Niestety obszar jego występowania znacznie zmniejszył się w okresie ostatnich 40 lat, a aktualne stanowiska nierzadko także są zagrożone. Centrum podjęło się ważnego zadania – informowania o tym ciekawym gryzoniu i potrzebie zachowania miejsc jego występowania.

Działania edukacyjne programu kierujemy przede wszystkim do uczniów. Prelekcja z prezentacją multimedialną pt. „Chomik europejski – cztery pory roku na polach uprawnych", przedstawiana przez pracownika Centrum, ukazuje walory przyrodnicze terenów rolnych, ich zagrożenia i możliwości ochrony. Uczniowie poznają wygląd i biologię chomików w odniesieniu do kolejnych pór roku.
Po wysłuchaniu prelekcji zachęcamy uczniów do podjęcia obserwacji terenowych, które pozwolą na weryfikację zdobytej wiedzy z faktycznym stanem przyrody najbliższej okolicy. Obserwacje chomików i ich nor, jak również informacje uzyskane od lokalnych rolników i właścicieli ogródków, zgłaszane przez nauczycieli do Centrum dostarczają cennych danych naukowych.

Do rolników, właścicieli ogródków oraz osób zawodowo związanych z ochroną terenów rolnych kierujemy ofertę poprowadzenia przez pracownika Centrum spotkania informacyjno-dyskusyjnego. Chomik europejski uznawany bywa za szkodnika upraw, dlatego chcemy podjąć rozmowy mające na celu pogodzenie zasad uprawy roślin i ochrony chomików. Przekazane przez rolników i ogrodników informacje o występowaniu chomików stanowią bardzo ważne dane przyrodnicze.

Więcej informacji

Adresaci:
• uczniowie wszystkich typów szkół,
• rolnicy, właściciele ogrodów, osoby zajmujące się ochroną przyrody terenów rolnych.

Formy zajęć:
• prelekcja z prezentacją multimedialną dla uczniów,
• wycieczka terenowa na terenach rolnych dla uczniów,
• spotkanie dla rolników i właścicieli ogrodów obejmujące prezentację multimedialną i dyskusję.

Cele:
• ukazanie piękna i wartości przyrody terenów rolnych,
• popularyzacja wiedzy o wyglądzie i biologii chomika europejskiego,
• informowanie o potrzebie ochrony gatunków i ich siedlisk,
• kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody,
• gromadzenie danych o stanowiskach występowania chomika europejskiego.

Zgłoszenia:
Katarzyna Skowrońska-Ochmann
e-mail: k.skowronska(a)cdpgs.katowice.pl
tel. (32) 209 50 08

Podziel się ze społecznością

×