Biblioteka

Agnieszka Wower, Marta Duda | aktualizacja: 09 styczeń 2018

Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest biblioteką fachową gromadzącą, opracowującą, konserwującą, przechowującą oraz udostępniającą zbiory biblioteczne przede wszystkim z zakresu: botaniki, zoologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa i edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i jego obrzeża. Zbiory obejmują dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, publikowane i niepublikowane.

Zbiory biblioteczne są podstawą działalności dokumentacyjnej Centrum, zaspokajają także potrzeby czytelnicze młodzieży szkolnej i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętych nauk przyrodniczych. Zbiory gromadzone są na drodze zakupów, darowizn i wymiany. Biblioteka prenumeruje 53 tytuły periodyków krajowych i zagranicznych oraz prowadzi wymianę wydawnictw z 34 instytucjami, w tym z 10 zagranicznymi.

Dokumenty piśmiennicze są katalogowane i indeksowane (indeksy: geograficzny, administracyjny, słowa kluczowe) z wykorzystaniem oprogramowania MAK (pakiet MAK opracowała Biblioteka Narodowa), a zbiory fotograficzne w programie Microsoft Office Excel. Centrum prowadzi także elektroniczną bibliografię przyrodniczą (zindeksowane wybrane pozycje piśmiennictwa), jak również pomocnicze bazy o pozycjach, których brak w zbiorach Centrum oraz pozycjach nie związanych bezpośrednio z przyrodą regiony, ale przydatnych w pracy merytorycznej.

W bibliotece wydzielono zbiór dydaktyczny, który służy pomocą głównie pracownikom Centrum w przygotowaniu i prowadzeniu przyrodniczych zajęć edukacyjnych. Zbiór zawiera m.in.: atlasy, leksykony i klucze do oznaczania roślin i zwierząt, przewodniki, informatory oraz ścieżki przyrodnicze i rowerowe z terenu województwa śląskiego, a także materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjnych (scenariusze zajęć edukacyjnych, płyty DVD i in.).

Katalog zbiorów on-line

Katalog zbiorów bibliotecznych (baza książek i artykułów oraz wypożyczalnia) można przeglądać pod adresem: http://biblioteka.cdpgs.katowice.pl/

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych
Zbiory biblioteczne udostępniane są zgodnie z – zamieszczonym poniżej – regulaminem. Z uwagi na niewielką liczbę miejsc w bibliotece oraz możliwość czasowego pobytu pracowników poza siedzibą Centrum, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z referentem ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw - panią Martą Dudą, tel. (32) 209 50 08 wew. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia dla czytelników

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.00 (w środę do 15.30)

uwaga! istnieje możliwość skorzystania z biblioteki we wtorek do godziny 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biblioteki

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest biblioteką fachową, wspierającą działalność statutową, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
 2. Zbiory biblioteczne Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska obejmują dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, publikowane i niepublikowane.
 3. Dokumenty publikowane są ogólnie dostępne, z wyjątkiem tych dokumentów, których udostępnienie jest ograniczone posiadanymi przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska prawami do ich rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania.
 4. Dokumenty niepublikowane są udostępniane zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska nr 3 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
 5. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu, w siedzibie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W wyjątkowych przypadkach mogą być wypożyczone na zewnątrz, nie dotyczy to jednak materiałów i opracowań niepublikowanych, czasopism, materiałów kartograficznych i fotograficznych oraz książek wydanych przed rokiem 1956.
 6. Za sporządzanie kserokopii wybranych stron dokumentów publikowanych pobiera się opłaty w wysokości:
  • 0,30 zł (0,15 zł*) za stronę kopii czarno-białej w formacie 210mm x 297mm (A4),
  • 0,60 zł (0,30 zł*) za stronę kopii czarno-białej w formacie 297mm x 420mm (A3),
  • 3,00 zł (1,50 zł*) za stronę kopii kolorowej w formacie 210mm x 297mm (A4).
  • *) dotyczy kopii sporządzanych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej (uczniów, studentów, nauczycieli)
 7. Warunkiem wypożyczenia dokumentu bibliotecznego na zewnątrz jest okazanie dowodu tożsamości – dowodu osobistego, legitymacji szkolnej (uczniowie), indeksu (studenci).
 8. Osoba, która korzysta z dokumentów bibliotecznych na miejscu zobowiązana jest do wpisania ich do księgi ewidencyjnej. Osoba, która wypożycza dokumenty biblioteczne zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem udostępniania i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem oraz wypełnić rewers (zał. nr 2 do zarządzenia), zawierający jej dane personalne oraz informacje o wypożyczonej pozycji.
 9. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone dokumenty biblioteczne w terminie do 2 tygodni. Jeżeli z ważnych przyczyn nie jest w stanie zwrócić ich w tym terminie, powinien uzgodnić okres przedłużenia z pracownikiem Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (referentem ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw). Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy tydzień zwłoki.
 10. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za udostępnione dokumenty biblioteczne. W razie ich uszkodzenia/zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze udostępnianie lub niezwrócenia, zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez pracownika Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (referenta ds. zbiorów bibliotecznych i wydawnictw).
 11. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska może odmówić wypożyczenia pozycji, które są niezbędne do realizacji bieżących zadań.
Załączniki:
Pobierz plik (Biblioteka-CDPGS_zarzadzenie_2009.pdf)BibliotekaCDPGS_regulamin[Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych CDPGŚ]203 kB

Podziel się ze społecznością

×