Nowości wydawnicze Centrum – wiosenna „Przyroda Górnego Śląska” (87/2017)

PGS 2016 87 okladka

Prenumerata "Przyrody"

Agnieszka Wower

Uwaga! Z przyczyn formalno-księgowych prosimy nie dokonywać wpłat na prenumeratę "Przyrody Górnego Śląska" w ostatnich 3 dniach danego miesiąca, a w przypadku grudnia - między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, czyli w ostatnim tygodniu grudnia!

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego WSL

Agnieszka Wower

We wrześniu 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, a wraz z nim Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zarówno Opracowanie, jak i Prognoza sporządzone zostały przez Centrum.

Warsztaty terenowe dla edukatorów i animatorów

Agnieszka Wower

Zapraszamy edukatorów i animatorów (nauczycieli, studentów, przyrodników itp.) z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych edukacją przyrodniczą, do udziału w bezpłatnych, przyrodniczych warsztatach terenowych, organizowanych przez Centrum. Obecnie proponujemy 5 tematów, poświęconych: ptakom, ważkom, przyrodzie Beskidów i ścieżkom przyrodniczym. Centrum nie zapewnia dojazdu na warsztaty, ani prowiantu. Istnieje również możliwość przeprowadzenia bezpłatnych warsztatów w innych, zaproponowanych przez Państwa miejscach, jak również na inne, zaproponowane przez Państwa tematy. Warsztaty mogą być uzupełnione częścią teoretyczną - prelekcją przeprowadzoną w siedzibie Centrum.

Strategia Ochrony Przyrody

Agnieszka Wower

StrategiaOP logo2

Dnia 12 listopada 2012 roku, Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr IV/28/2/2012, przyjął "Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030". To pierwszy tego typu dokument o randze regionalnej przyjęty w Polsce.