Jubileusz 25-lecia Centrum

Jerzy B. Parusel

W dniu 15 grudnia 1992 roku Zarządzeniem Nr 204/92 Wojewody Katowickiego, Wojciecha Czecha, zostało powołane Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W tym miejscu chciałbym tylko przypomnieć 25. rocznicę utworzenia Centrum, a także poinformować, że jubileuszowe uroczystości zostaną zorganizowane w kwietniu 2018 roku. Planujemy przygotować seminarium naukowe oraz syntetyczny raport podsumowujący działalność Centrum w latach 1992-2017. Informacje o uroczystości jubileuszowej zamieścimy na stronie internetowej Centrum. Działalność Centrum w latach 1994-2014 została podsumowana w czasie konferencji naukowej „Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby”, zorganizowanej przez Centrum w dniu 26 listopada 2014 r. w Katowicach (Parusel 2014).

Jerzy B. Parusel

25lecieCDPGS

Jesienne promocje i obniżki cen wydawnictw Centrum!

Agnieszka Wower

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową ofertą cenową wydawnictw Centrum.
Wiele pozycji zostało przecenionych, bądź dostępnych jest w atrakcyjnych pakietach!

Preferowana forma płatności to przelew.
Zakupione wydawnictwa przesyłane są w kraju bezpłatnie na koszt Centrum!

Zapraszamy na strony:
http://www.cdpgs.katowice.pl/wydawnictwa/zamawianie-i-wysyka
http://www.cdpgs.katowice.pl/wydawnictwa/warunki-prenumeraty

Strategia Ochrony Przyrody

Agnieszka Wower

StrategiaOP logo2

Dnia 12 listopada 2012 roku, Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą Nr IV/28/2/2012, przyjął "Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030". To pierwszy tego typu dokument o randze regionalnej przyjęty w Polsce.